Meld deg inn i Valkyrie Riders Cruiser Club. Medlemsskapet er gratis for alle som eier eller ønsker å eie eller er passasjer på en Honda F6C Valkyrie motorsykkel.

Valkyrie Riders Cruiser Club konkurrerer ikke med andre Valkyrie klubber. VRCC har til hensikt å støtte dem.
Mange VRCC medlemmer tilhører også andre MC klubber.

JOIN THE ValkyrieRiders HERE FREE

SOMMERTREFF BATNFJORDSØRA 2010


  


x